Cuarzo citrino

   

Minerales

Óxidos e hidróxidos

Anunciarse aquí

Buscando trabajo

Mineral de cuarzo citrino

Minerales. Cuarzo citrino

Procedente de Brasil

Composición química

SiO2

Autor de Fotos de Aves

Autor

Carles Pastor